SERVICII EXPLOATARI FORESTIERE 2015

Nr. 421 din 30.01.2015

 

ANUNT DE PARTICIPARE

La licitatia deschisa pentru achizitia de servicii exploatare masa lemnoasa toate fazele la drum auto

 

 1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Regia Publica Locala a Padurilor “PIATRA CRAIULUI” R.A., cu sediul in Judetul Brasov, Oras Zarnesti, Str. Postavarului, nr. 5, tel/fax 0268/223007, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pagina web: www.rplp-piatracraiului.ro
 2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE APLICATA: licitatie deschisa, cu oferte in plic inchis fara a fi organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica, finalizata prin incheirea unui contract de achizit publica.
 3. LOCUL PRESTARII SERVICIILOR: Fond forestier administrat de catre RPLP Piatra Craiului RA
 4. CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR: Servicii de exploatare forestiera fazele de doborât, curăţat de crăci, secţionat, scos şi apropiat -  pentru un volum de 15.749 mc masă lemnoasă pe picior care vor fi recepţionate la drum auto, cod CPV: 7.7.2.1.1.1.0.0.-3
 5. CANTITATEA SERVICIILOR: Detalierea loturilor se regaseste in prezentul anunt la pct. 21.

Nota: Prestarea serviciilor este rezervata numai agentilor economici atestati in activitatea de exploatari forestiere a lemnului, in conformitate cu O.M. 223/2008.

 1. Achizitionare servicii similare: nu este cazul
 2. Acord cadru: Nu este cazul
 3. Divizare pe loturi: conform caietului de sarcini
 4. DURATA CONTRACTULUI: 11 luni incepand de la data adjudecarii contractului.
 5. VALOAREA ESTIMATA TOTALA A ACHIZITIEI: 1.234.553,00 lei fara TVA, echivalent euro 1 e = 4,45 lei, respectiv 277.427,64 euro.
 6. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta depunerea de oferte alternative
 7. Solicitare documentatie: documentatie disponibila integral pe site-ul AC, www.rplp-piatracraiului.ro, sau de la sediul institutiei (pct. 1), birou achizitii publice, zilnic intre orele 8.00-16.00, distribuita in mod gratuit
 8. Termen limita de primire a ofertelor:  17.02.2015,ora 10.00
 9. Adresa la care se transmit: Sediul AC (pct 1)
 10. Limba de redactare a ofertelor: Romana
 11. Data ora si locul deschiderii ofertelor: sediul AC, 17.02.2015, ora 11.00
 12. Modalitati de finantare: Buget propriu
 13. Criterii de calificare: conform Fisei de date (se vor respecta integral cerintele )
 14. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile
 15. Criteriu de atribuire: “pretul cel mai scazut”
 16. Detalierea loturilor si evidentierea garantiei de participare:

Nr. LOT

Partida

Denumire

Supr. HA

Felul Taierii

UP

u.a. 2014

u.a. vechi

Volum brut mc

Valoare estimata lei

Garantie participare 1,5%

 
 
 

PRODUSE PRINCIPALE

 

 

 

1

339

Vulcanita

5,2

Principale

IV

5EF

0

191

11.752,23

176,28

 

2

494

Vulcan

6,8

Principale

IV

41I, 45I

2I, 5I

352

21.806,40

327,10

 

3

495

Vulcanita

0,9

Principale

IV

43A

4D

162

10.627,20

159,41

 

4

957

Vulcanita

6,7

Principale

IV

41E

2E

186

12.168,12

182,52

 

5

930

Ciuma

0,9

Principale

IV

50H

10H

229

18.599,38

278,99

 

6

956

Vulcanita

6,4

Principale

IV

41H

2H

120

7.347,60

110,21

 

7

816

Vl. Paur

15,3

Principale

I Z

118A

52

187

15.423,76

231,36

 

8

114

M. Uliului

21,2

Principale

IZ

124A

58A

1.208

99249,28

1488,74

 

9

134

Bercea

1,8

Principale

IZ

112H

46B%

379

31.555,54

473,33

 

10

123

Vl. Plesii

18,3

Principale

IZ

102

36

1.738

142933,12

2144,00

 

11

19

Vl. Plesii

14,6

Principale

IZ

97A

31A

1.173

96722,06

1450,83

 

12

622

Marton

15,4

Principale

IIZ

68A

204A I Z

132

10.851,72

162,78

 

13

21

Vl. Plaiului

1,2

Principale

I Z

76A

8A

83

6.259,86

93,90

 

14

39

Pr. Ursului

17,0

Principale

II Z

32A

71

898

74.291,54

1114,37

 

15

18

Sutila

5,4

Principale

I Z

152A

86A

303

25.070,22

376,05

 

16

617

Vl. Magurii

27,2

Principale

I Z

124

124

395

32.962,75

494,44

 

PRODUSE SECUNDARE

 

17

84

Hartagu

5,3

Secundare

I Z

82C

14C

282

23.592,12

353,88

 

18

836

Pl. Foii

27,8

Secundare

I Z

201

201

585

46.419,75

696,30

 

19

967

Vladusca

14,1

Secundare

I Z

15B

19B

431

35.238,56

528,58

 

20

1024

Tamas

3,6

Secundare

II Z

19C

18 II Z

119

10.224,48

153,37

 

21

101

Tamas

11,2

Secundare

II Z

25E

24 E

58

5.051,80

75,78

 

22

102

Vladusca

4,5

Secundare

II Z

15F

193F

88

7.525,76

112,89

 

23

151

B. Bucur

8,3

Secundare

I Z

65B

266B

164

14.002,32

210,03

 

24

165

Vl. Paur

19,0

Secundare

I Z

47

47

620

53.865,60

807,98

 

25

100

Vl. Stanii

17,1

Secundare

I Z

75B

75B

676

58.305,00

874,58

 

26

859

Vl. Plaiului

23,9

Secundare

I Z

5

5

436

35.987,44

539,81

 

27

963

Teleni

23,0

Secundare

II Z

63

199

388

32.646,32

489,69

 

28

85

Vl. Plaiului

9,9

Secundare

I Z

22B

22B

106

9.006,82

135,10

 

29

83

Gaozea

2,2

Secundare

I Z

28B

28B

60

5.066,40

76,00

 

IGIENA

 

30

IG

Poiana Marului

-

Igiena

-

-

-

800

56.000

840,00

 

31

IG

Vulcan

-

Igiena

-

-

-

600

42.000

630,00

 

32

IG

Zarnesti

-

Igiena

-

-

-

2.600

182.000

2730,00

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

1.234.553

18518,30

 
 1. Informatii suplimentareprivind loturile: Loturile sunt prezentate in C.S. Fiecarui lot ii corespunde o partida constituita de AC. Se pot depune oferte separate pentru unul, mai multe sau toate loturile constituite. Formularul de oferta financiara si anexa acestuia permite acest lucru.
 2. Alte informatii: cu privire la DEPO prin solicitare de clarificare.

 

Nume si prenume

Functia

Data

Semnatura

Verificat,

Ing. Rozorea George Gabriel

Director General

29.01.2015

 

Intocmit,

Nagy Alina Petronela

Resp. achizitii

29.01.2015

 

DOCUMENTATIE DE ELABORARE SI PREZENTARE A OFERTEI:

1. FISA DE DATAE A ACHIZITIEI;

2. CAIET DE SARCINI SI ANEXE;

3. DECLARATIE CONFORM ART. 33, ALIN. 4 DIN OUG 34/2006;

4. FORMULARE SI ANEXA LA PROPUNEREA FINANCIARA;

5. MODEL DE CONTRACT PRESTARI SERVICII