servicii exploatare la drum auto

 Nr.    din 01.04.2015

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

La cererea de oferte pentru achizitia de servicii exploatare masa lemnoasa toate fazele la drum auto cu un volum de  4.203 mc

 

 1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Regia Publica Locala a Padurilor “PIATRA CRAIULUI” R.A., cu sediul in Judetul Brasov, Oras Zarnesti, Str. Postavarului, nr. 5, tel/fax 0268/223007, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pagina web: www.rplp-piatracraiului.ro
 2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE APLICATA: cerere oferte, in plic inchis fara a fi organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica, finalizata prin incheirea unui contract de achizit publica.
 3. LOCUL PRESTARII SERVICIILOR: Fond forestier administrat de catre RPLP Piatra Craiului RA
 4. CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR: Servicii de exploatare forestiera fazele de doborât, curăţat de crăci, secţionat, scos şi apropiat -  pentru un volum de 4.203 mc masă lemnoasă pe picior constituite pe loturi care vor fi recepţionate la drum auto, cod CPV: 7.7.2.1.1.1.0.0.-3
 5. CANTITATEA SERVICIILOR: Detalierea loturilor se regaseste in prezentul anunt la pct. 21.

Nota: Prestarea serviciilor este rezervata numai agentilor economici atestati in activitatea de exploatari forestiere a lemnului, in conformitate cu O.M. 223/2008.

 1. Achizitionare servicii similare: nu este cazul
 2. Acord cadru: Nu este cazul
 3. Divizare pe loturi: conform caietului de sarcini
 4. DURATA CONTRACTULUI: 9 luni incepand de la data adjudecarii contractului.
 5. VALOAREA ESTIMATA TOTALA A ACHIZITIEI: 348.262,51lei fara TVA, echivalent euro 1 e = 4,45 lei, respectiv 78.261,23 euro.
 6. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta depunerea de oferte alternative
 7. Solicitare documentatie: documentatie disponibila integral pe site-ul AC, www.rplp-piatracraiului.ro.
 8. Termen limita de primire a ofertelor:  15.04.2015,ora 10.00
 9. Adresa la care se transmit: Sediul AC (pct 1)
 10. Limba de redactare a ofertelor: Romana
 11. Data ora si locul deschiderii ofertelor: sediul AC, 15.04.2015, ora 11.00
 12. Modalitati de finantare: Buget propriu
 13. Criterii de calificare: conform Fisei de date (se vor respecta integral cerintele )
 14. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile
 15. Criteriu de atribuire: “pretul cel mai scazut”
 16. Detalierea loturilor si evidentierea garantiei de participare:

Nr. LOT

Partida

Denumire

Supr. HA

Felul Taierii

UP

u.a. 2014

u.a. vechi

Volum brut mc

Valoare estimata lei

Garantie participare 1,5%

 
 
 

PRODUSE PRINCIPALE

 

 

 

10

197

Vl. Plesii

18,3

Principale

IZ

102

36

1638

134.709,12

2.020,63

 

14

39

Pr. Ursului

17,0

Principale

II Z

32A

71

898

74.291,54

1114,37

 

16

617

Vl. Magurii

27,2

Principale

I Z

124

124

395

32.962,75

494,44

 

PRODUSE SECUNDARE

 

17

84

Hartagu

5,3

Secundare

I Z

82C

14C

282

23.592,12

353,88

 

26

859

Vl. Plaiului

23,9

Secundare

I Z

5

5

436

35.987,44

539,81

 

27

963

Teleni

23,0

Secundare

II Z

63

199

388

32.646,32

489,69

 

28

85

Vl. Plaiului

9,9

Secundare

I Z

22B

22B

106

9.006,82

135,10

 

29

83

Gaozea

2,2

Secundare

I Z

28B

28B

60

5.066,40

76,00

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 4.203

348.262,51

 

 

 

 1. Informatii suplimentareprivind loturile: Loturile sunt prezentate in C.S. Fiecarui lot ii corespunde o partida constituita de AC. Se pot depune oferte separate pentru unul, mai multe sau toate loturile constituite. Formularul de oferta financiara si anexa acestuia permite acest lucru.
 2. Alte informatii: cu privire la DEPO prin solicitare de clarificare.

 

Nume si prenume

Functia

Data

Semnatura

Verificat,

Ing. Rozorea George Gabriel

Director General

01.04.2015

 

Intocmit,

Nagy Alina Petronela

Resp. achizitii

01.04.2015

 

                                                                       

DESCARCA ANEXA FORMULAR OFERTA

DESCARCA CAIET DE SARCINI

DESCARCA MODEL CONTRACT

DESCARCA FISA DE DATE

DESCARCA FORMULARE

>>>>>>>ANUNT DE ATRIBUIRE<<<<<<<<<