SERVICII EXPLOATARE DRUM AUTO ACHIZITIE

Nr. ______ din 22.05.2015

ANUNT

Servicii exploatare masa lemnoasa toate fazele la drum auto

Partida 131 cu un volum de  1166 mc

 1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Regia Publica Locala a Padurilor “PIATRA CRAIULUI” R.A., cu sediul in Judetul Brasov, Oras Zarnesti, Str. Postavarului, nr. 5, tel/fax 0268/223007, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pagina web: www.rplp-piatracraiului.ro
 2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE APLICATA: achizitie directa, finalizata prin incheierea unui contract de achizitie publica.
 3. LOCUL PRESTARII SERVICIILOR: Fond forestier administrat de catre RPLP Piatra Craiului RA
 4. CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR: Servicii de exploatare forestiera fazele de doborât, curăţat de crăci, secţionat, scos şi apropiat -  pentru Partida 131 cu un volum de  1166 mc masă lemnoasă pe picior ce va fi recepţionata la drum auto, cod CPV: 7.7.2.1.1.1.0.0.-3
 5. CANTITATEA SERVICIILOR:  1166 mc

Nota: Prestarea serviciilor este rezervata numai agentilor economici atestati in activitatea de exploatari forestiere a lemnului, in conformitate cu O.M. 223/2008.

 1. Achizitionare servicii similare: nu este cazul
 2. Acord cadru: Nu este cazul
 3. Divizare pe loturi: nu este cazul – lot unic
 4. DURATA CONTRACTULUI: 7 luni incepand de la data adjudecarii contractului.
 5. VALOAREA ESTIMATA TOTALA A ACHIZITIEI: 90.376,66 lei fara TVA, echivalent euro 1 e = 4,45 lei, respectiv 20.309,36 euro.
 6. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta depunerea de oferte alternative
 7. Solicitare documentatie: documentatie disponibila integral la sediul AC de Luni-Vineri intre orele 8.00-16.00.
 8. Termen limita de primire a ofertelor:  28.05.2015,ora 10.00
 9. Adresa la care se transmit: Sediul AC (pct 1)
 10. Limba de redactare a ofertelor: Romana
 11. Data ora si locul consultarii ofertelor: sediul AC, 28.05.2015, ora 11.00
 12. Modalitati de finantare: Buget propriu
 13. Criterii de calificare: conform Fisei de date (se vor respecta integral cerintele )
 14. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile
 15. Criteriu de atribuire: “pretul cel mai scazut”
 16. Detalierea achizititiei si evidentierea garantiei de participare:

Nr. LOT

Partida

Denumire

Supr. HA

Felul Taierii

UP

u.a. 2014

Volum brut mc

Valoare estimata lei

Garantie participare 1,5%

 
 
 

1

131

Vl. Sutilei

3.0

T. rasa b. alaturate

I Zarnesti

170B%

Banda 2

1166

90.376,66

1.355,65

 

 

 1. Alte informatii: cu privire la DEPO prin solicitare scrisa.

 

Nume si prenume

Functia

Data

Semnatura

Verificat,

Ing. Rozorea George Gabriel

Director General

22.05.2015

 

Intocmit,

Nagy Alina Petronela

Resp. achizitii

22.05.2015

 

    descarca anunt pdf