Invitatie de participare servicii silvice cultura si refacerea padurilor

INVITATIE DE PARTICIPARE LA CEREREA DE OFERTA

ACHIZITIE SERVICII SILVICE ANEXA 2B

 

 1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Regia Publica Locala a Padurilor “PIATRA CRAIULUI” R.A., cu sediul in Judetul Brasov, Oras Zarnesti, Str. Postavarului, nr. 5, tel/fax 0268/223007, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE APLICATA: Cerere de oferta, finalizata prin incheirea unui contract de achizit publica.
 3. LOCUL PRESTARII SERVICIILOR: Fond forestier administrat de catre RPLP Piatra Craiului RA
 4. CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR: Servicii silvice de impaduriri si completari, taieri de ingrijire, intretinere plantatii si regenerari naturale, cod CPV: 7.7.2.3.1.6.0.0.-4.
 5. CANTITATEA SERVICIILOR: Lista de cantitati orare este prezentata in anexele la Caietul de sarcini
 6. Achizitionare servicii similare: nu este cazul
 7. Acord cadru: Nu este cazul
 8. Divizare pe loturi: nu este cazul
 9. DURATA CONTRACTULUI: 10 luni
 10. VALOAREA ESTIMATA: 539.373,69 lei fara TVA
 11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta depunerea de oferte alternative
 12. Solicitare documentatie: documentatie disponibila integral pe site-ul AC, www.rplp-piatracraiului.ro, sau de la sediul institutiei (pct. 1), birou achizitii publice, zilnic intre orele 8.00-16.00, distribuita in mod gratuit
 13. Termen limita de primire a ofertelor: 14.03.2013, ora 11.00
 14. Adresa la care se transmit: Sediul AC (pct 1)
 15. Limba de redactare a ofertelor: Romana
 16. Data ora si locul deschiderii ofertelor: sediul AC, 14.03.2013, ora 12.00
 17. Garantii solicitate: garantie de participare in cuantum de 1,2% din valoarea estimata a contractului, respectiv 6.472,48 lei (modalitatea de constituire conform Fisei de date)
 18. Modalitati de finantare: Buget propriu
 19. Criterii de calificare: conform Fisei de date (se vor respecta integral cerintele )
 20. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile
 21. Criteriu de atribuire: “pretul cel mai scazut”
 22. Alte informatii: cu privire la DEPO prin solicitare de clarificare. Descarca aici

 

 

Nume  si  prenume

Functia

Data

Semnatura

Verificat

Banciu Ionut Sorin

Inginer  Sef

01.03.2013

 

Intocmit

Nagy Alina Petronela

Responsabil achizitii

01.03.2013