Servicii de exploatare forestieră

INVITATIE DE PARTICIPARE LA CEREREA DE OFERTA

ACHIZITIE SERVICII EXPLOATARE FORESTIERA ANEXA 2B

 

 1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Regia Publica Locala a Padurilor “PIATRA CRAIULUI” R.A., cu sediul in Judetul Brasov, Oras Zarnesti, Str. Postavarului, nr. 5, tel/fax 0268/223007, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pagina web: www.rplp-piatracraiului.ro
 2. PROCEDURADEATRIBUIRE APLICATA: Cerere de oferta, finalizata prin incheirea unui contract de achizit publica.
 3. LOCUL PRESTARII SERVICIILOR: Fond forestier administrat de catre RPLP Piatra Craiului RA
 4. CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR: Servicii de exploatare forestiera, cod CPV: 7.7.2.1.1.1.0.0.-3
 5. CANTITATEA SERVICIILOR: Lista de cantitati este prezentata detaliat in Caietul de sarcini
 6. Achizitionare servicii similare: nu este cazul
 7. Acord cadru: Nu este cazul
 8. Divizare pe loturi: conform caietului de sarcini
 9. DURATA CONTRACTULUI: 11 luni incepand de la data adjudecarii contractului.
 10. VALOAREA ESTIMATA: 505.893,00 lei fara TVA
 11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta depunerea de oferte alternative
 12. Solicitare documentatie: documentatie disponibila integral pe site-ul AC, www.rplp-piatracraiului.ro, sau de la sediul institutiei (pct. 1), birou achizitii publice, zilnic intre orele 8.00-16.00, distribuita in mod gratuit
 13. Termen limita de primire a ofertelor: 05.02.2014, ora 10.00
 14. Adresa la care se transmit: Sediul AC (pct 1)
 15. Limba de redactare a ofertelor: Romana
 16. Data ora si locul deschiderii ofertelor: sediul AC, 05.02.2014, ora 11.00
 17. Modalitati de finantare: Buget propriu
 18. Criterii de calificare: conform Fisei de date (se vor respecta integral cerintele )
 19. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile
 20. Criteriu de atribuire: “pretul cel mai scazut”
 21. Detalierea loturilor si evidentierea garantiei de participare:

Nr. LOT

Partida

Denumire

Supr. HA

Felul Taierii

UB/UP

u.a.

u.a. 2014

Volum brut mc

Valoare estimata lei

Valoare garantie de participare

 
 
 

PRODUSE PRINCIPALE

 

1

696

Barsa lui Bucur

3,00

Prog. P. lumina

 I Zărneşti

257%

55

748

55352,00

664,22

 

2

924

Muchia Popii

8,00

Prog. P. lumina

I Zărneşti

55A

121A

721

46144,00

553,73

 

3

927

Valea Plesii

18,60

Prog. P. lumina

I Zărneşti

33A%

99C

884

69836,00

838,03

 

4

964

Valea Plesii

12,70

Prog. P. lumina

I Zărneşti

36%

102

539

39886,00

478,63

 

5

995

Valea lui Paur

10,50

Prog. P. lumina

I Zărneşti

50A

116A

1068

82236,00

986,83

 

6

1009

Valea Ruginei

3,50

Prog. Racordare

I Zărneşti

113A

179A

564

43428,00

521,14

 

7

781

Pr. Cu Coltu

4,60

Succesiva def.

I Zărneşti

17C

85C

851

65527,00

786,32

 

8

930

Ciuma

1,50

Taiere rasa benzi

II Vulcan

10F

50H

223

18286,00

219,43

 

9

787

Tapuse

14,00

Prog. P. lumina

II P. Marului

48c%

48B

1039

85198,00

1022,38

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

6637

505893,00

6070,72

 

 

 1. Informatii suplimentare privind loturile: Loturile sunt prezentate in C.S. Fiecarui lot ii corespunde o partida constituita de AC. Se pot depune oferte separate pentru unul, mai multe sau toate loturile constituite. Formularul de oferta financiara si anexa acestuia permite acest lucru.
 2. Alte informatii: cu privire la DEPO prin solicitare de clarificare. Pentru mai multe detalii descarcati urmatorul pachet AICI.