ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE DESCHISA

Nr. 612 din 07/02/2014

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE DESCHISA

ACHIZITIE SERVICII ANEXA 2B

 

 1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Regia Publica Locala a Padurilor “PIATRA CRAIULUI” R.A., cu sediul in Judetul Brasov, Oras Zarnesti, Str. Postavarului, nr. 5, tel/fax 0268/223007, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;  site: www.rplp-piatracraiului.ro
 2. PROCEDURADEATRIBUIRE APLICATA: Licitatie publica deschisa, finalizata prin incheirea unui contract de achizit publica.
 3. LOCUL PRESTARII SERVICIILOR: Fond forestier administrat de catre RPLP Piatra Craiului RA
 4. CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR: Servicii silvice - taieri de ingrijire, impaduriri integrale si completari, lucrari de intretinere a regenerarilor si ARN, punere in valoare, protectia padurilor, intretinere culturi in pepiniere si solarii, categoria 27 din Anexa 2B la HG 34/19.04.2006 cod CPV: 77231600-4, 77200000-2, 77231800-6, 77231400-2.
 5. CANTITATEA SERVICIILOR: Lista de cantitati orare este prezentata ca anexa la Caietul de sarcini.
 6. Achizitionare servicii similare: nu este cazul
 7. Acord cadru: Nu este cazul
 8. Divizare pe loturi: nu este cazul
 9. DURATA CONTRACTULUI: 11 luni
 10. VALOAREA ESTIMATA: 1.095.700,00 lei fara TVA
 11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta depunerea de oferte alternative
 12. Solicitare documentatie: documentatie disponibila integral la sediul institutiei (pct. 1), birou achizitii publice, zilnic pana la data de 13.02.2014 intre orele 8.00-16.00, distribuita in mod gratuit
 13. Termen limita de primire a ofertelor:  18/02/2014, ora 10.00
 14. Adresa la care se transmit: Sediul AC (pct 1)
 15. Limba de redactare a ofertelor: Romana
 16. Data ora si locul deschiderii ofertelor: sediul AC, 18/02/2014, ora 11.00
 17. Garantii solicitate: garantie de participare in cuantum de 1,2% din valoarea estimata a contractului, respectiv 13.148,40 lei (modalitatea de constituire conform Fisei de date)
 18. Modalitati de finantare: Buget propriu
 19. Criterii de calificare: conform Fisei de date (se vor respecta integral cerintele )
 20. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile
 21. Criteriu de atribuire: “pretul cel mai scazut”
 22. Alte informatii: cu privire la DEPO prin solicitare de clarificare, raspunsurile se vor transmite pana cel tarziu la data de 14.02.2014.