Audituri

RPLP Piatra Craiului RA Zărnești – informatii generale

 

 1.      Suprafata administrata la 31.12.2012:

 

Nr crt

UB/UP

Suprafata totala

Grupa I

Grupa II

Anul intrarii in vigoare amenajament

1

UB I Zărnesti

6628,00

1015,40

5612,60

2004

2

UB II Zărnești

1075,80

355,90

719,90

2007

3

UP II, III, V, VI, VII, VIII, XI

1745,50

337,00

1408,50

2004

4

UB I Poiana Mărului

1114,60

12,00

1102,60

2004

5

UB II Poiana Mărului

672,60

 

672,60

2008

6

UB I Vulcan

1186,00

141,00

1045,00

2004

7

UB II Vulcan

462,60

 

462,60

2007

8

Parohii Zărnești

114,94

114,94

 

2004

9

Persoane fizice

14,38

 

14,38

2004

 

TOTAL

13014,42

1976,24

11038,18

 

 

2.      Scurta istorie a proprietatii asupra terenului – Până în anul 1990 suprafața administrată de către RPLP Piatra Craiului RA a aparținut Statului Român și a avut ca administrator, Direcția Silvică Brașov din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor. A urmat aplicarea legilor de retrocedare a proprietății iar comunitățile locale, bisericile și persoanele fizice și-au redobândit dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere. Au existat două etape majore – în prima etapă Orașul Zărnești și reconstituit dreptul de proprietate asupra unei părți din proprietatea istorică prin aplicarea Legii 1/2000 când a intrat în posesia primelor suprafețe de pădure totalizând 6628 ha. A doua etapă s-a desfășurat prin aplicarea Legii 247/2005 când s-au retrodecat suprafețe de pădure totalizând 1745,50 ha. Suprafețe care au aparținut fostelor pășuni împădurite erau în proprietatea comunităților locale și înainte de anul 1990 ele fiind înscrise în cărțile funciare vechi. În anul 2007 fostele pășuni împădurite care aveau consistența de peste 0,40 ha s-au amenajat ca și păduri și au fost conduse în aceleași condiții ca și fondul forestier retrocedat anterior, suprafața pădurilor aflate în proprietate Orașului Zărnești și administrate de RPLP Piatra Craiului RA, majorându-se cu 1075,80 ha.

3.      Denumirea si suprafata ariilor protejate

Parcul Național Piatra Craiului cu o suprafață totală de 9.894 ha din care suprapusă peste pădurile administrate 545,10 ha

Parcul Natural Bucegi cu o suprafață totală de 32.663 ha din care suprapusă peste pădurile administrate de 480,20 ha

4.      Denumirea sit-urilor NATURA 2000

Situl Natura 2000 Piatra Craiului – RO SCI 0194 – 15.867 ha

            Suprafața suprapusă peste fond forestier administrat de RPLP Piatra Craiului RA – 545,10 ha

Situl Natura 2000 Bucegi – ROSCI 0013 – 38.787 ha

Suprafața suprapusă peste fond forestier administrat de RPLP Piatra Craiului RA – 480,20 ha

Situl Natura 2000 Muntii Fagaras – ROSCI 0122 – 198.618 ha

Suprafața suprapusă peste fond forestier administrat de RPLP Piatra Craiului RA – 1588,20 ha

 

5.      Regenerarea padurilor - date pe ultimii 5 ani

Anul

Regenerari

naturale

(ha)

Regenerari  Artificiale

(ha)

Speciile utilizate in regenerarea artificiala

2008

59

36

Fag, Gorun, Brad, Molid, Larice, Paltin de munte

2009

29

36

Fag, Gorun, Brad, Molid, Larice, Paltin de munte

2010

34

29

Fag, Gorun, Brad, Molid, Larice, Paltin de munte

2011

23

24

Fag, Gorun, Brad, Molid, Larice, Paltin de munte

2012

10

22

Fag, Gorun, Brad, Molid, Larice, Paltin de munte

 

6.      Volum recoltat de la intrarea in vigoare a amenajamentului, comparativ cu posibilitatea (ajustata in cazul in care s-a modificat suprafata)

Primaria Orasului Zarnesti – Posibilitate totala -  442 700 mc

           Volum recoltat        339.400 mc

            Primaria Comunei Poiana Mărului – Posibilitate totala  74700 mc

                                                            Volum recoltat                 41957 mc

            Primaria Comunei Vulcan – Posibilitate totala – 72700 mc

                                                            Volum recoltat                 55335 mc

 

7.      Suprafata taierilor rase si substituirilor in anul anterior si anul curent

Total suprafață tăieri rase 2011 – 9 ha

Total suprafață tăieri rase 2012 –  12 ha

 

8.      Numarul total de angajati 69 din care femei 15

a.       Pe durata nedeterminata – 58 din care 11 femei

b.      Angajati temporar – 11 din care 4 femei

9.      Numarul firme contractoare (include: exploatari, investitii, prestari servicii etc) si numarul de angajati, din care cate femei (estimare)

19 firme contractoare cu un numar estimat de angajati de 200 angajati din care 20 femei.

10.  Lista unitatilor teritorial administrative din raza unitatii (comune/orase)

Orașul Zărnești

Comuna Poiana Mărului

Comuna Vulcan