CONCURS DIRECTOR GENERAL 2015

  • Print

Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA

cu sediul in Zărnești, Str. Postăvarului nr.5, etaj 1, județul Brașov

anunța scoaterea la concurs a postului de

DIRECTOR GENERAL – SEF OCOL

A. Cerințe pentru ocuparea postului:

·         cetățenie română și domiciliul în România;

·         cunoașterea limbii române scris și vorbit;

·         vârsta minimă 18 ani împliniți;

·         capacitate deplină de exercițiu;

·         stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza de adeverință medicală;

·         îndeplinirea condițiilor minime de studii, grad profesional și experiență profesională:

ü  studii superioare silvice de lungă durată;

ü  inginer silvic gradația II;

ü  minimum 5 ani experiență profesională în specialitate;

·         minimum 5 ani experiența managerială – activitatea de conducere a unor întreprinderi  publice, regii autonome sau sectoare de activitate din cadrul acestora, în domeniul silviculturii;

·          nu a facut obiectul unei hotarari judecatoresti ramase definitive pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inseleciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare si luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combaterii a finantarii actelor de terorism, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute de Legea nr.22/1969, cu modificarile ulterioare,  Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.656/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.241/2005, cu modificarile ulterioare, si infractiunile prevazute de art.240 – 242, Cod Penal ;

B. Criterii de evaluare:

·         cunoștințe tehnice;

·         abilitați manageriale;

·         motivația candidaților.

C. Concursul constă în doua probe succesive:

1. selecția dosarelor de înscriere, care se vor depune la sediul RPLP Piatra Craiului RA, până cel târziu în data de 28.09.2015, ora 10.00.

2. interviul de selecție care va avea loc în data de 05.10.2015, începând cu ora 08.00, la sediul RPLP Piatra Craiului RA, pentru candidații care au fost declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor de candidatură.

Informații suplimentare privind concursul sunt disponibile pe website-ul Regiei: www.rplp-piatracraiului.ro, la tel.: 0268 223 007 și la sediul organizației.

REZULTAT SELECTIE DOSARE - DESCARA PROCES VERBAL SEDINTA SELECTIE DOSARE

REZULTAT PROBA INTERVIU - DESCARCA PROCES VERBAL SEDINTA INTERVIU

REZULTAT FINAL OCUPARE POST DIRECTOR GENERAL - SEF OCOL - DESCARCA REZULTAT FINAL