LICITATIA PRINCIPALA DE MASA LEMNOASA PE PICIOR DIN 22.12.2020 ORA 10:00

ANUNT,

privind organizarea licitaţiei principale pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din22.12.2020 – ORA 1000

1. Organizatorul licitaţiei (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, email):

RPLP PIATRA CRAIULUI RA ZARNESTI, Zarnesti, Str. Postavarului Nr. 5, Jud. Brasov, Tel/Fax 0268223007, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

2. Data desfăşurării şi ora începerii licitaţiei: MARTI, 22.12.2020, ora 1000

3. Locul desfăşurării licitaţiei: CASA DE CULTURA din Orasul Zarnesti, Strada Mitropolit Ion Metianu nr. 9, Zarnesti, cod postal 505800, Jud. Brasov.

4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare,

5. Temeiul legal al organizării şi desfăşurării licitaţiei: HG 715/2017-REGULAMENT din 5 octombrie 2017 de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică cu modificarile si completarile ulterioare,

7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie JOI, 17.12.2020 ora 1600; JOI, 17.12.2020 ora 1600

8. Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului pe site-ul www.produselepadurii.ro, www.ocoalesilvice.ro si pe site-ul www.rplp-piatracraiului.ro;

9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitaţie este de 44747 m3, din care:

a) pe natură de produse:

44747 mc-Produse principale

b) pe specii şi grupe de specii:

Rasinoase: 26307 mc

Fag: 16466 mc

QV: 1176 mc

DT: 701 mc

DM: 97 mc

11. Alte informaţii privind masa lemnoasă care se oferă spre vânzare:

12. Volumul de masă lemnoasă rămas neadjudecat nu se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi de alte reglementări în vigoare.

Masa lemnoasa aferenta UAT Zarnesti provine din fond forestier certificat FSC®.

13. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 11.12.2020.

14. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:

In cazul in care adjudecatarii masei lemnoase nu se prezinta in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data licitatiei in vederea semnarii contractelor de vanzare cumparare masa lemnoasa pe picior, atrage anularea adjudecarii pentru masa lemnoasa respectiva si pierderea garantiei de contractare aferenta.

15. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Dr. Ing. Toader Alin, 0731026049, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., fax-0268223007

 

DESCARCA ANUNTUL PENTRU LICITATIA DE MASA LEMNOASA PE PICIOR DIN 22.12.2020 - PRODUSE PRINCIPALE

DESCARCA LISTA DE PARTIZI

DESCARCA CAIETUL DE SARCINI

DESCARCA ACTELE DE PUNERE IN VALOARE AICI

DESCARCA CEREREA DE INSCRIERE SI DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE

DESCRACA MODELUL CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE