LICITATIE MLP 18.12.2014 - PRODUSE PRINCIPALE

ANUNŢ,
Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului R.A. Zărneşti
organizează licitaţie publică deschisă pentru vânzarea de masă lemnoasă pe
picior producţia anului 2015, în volum total de 14850 mc din care 13344 mc
rasinoase, 1373 mc fag si 133 mc DT.
Licitaţia va avea loc la sediul Regiei Publice Locale din Oraşul
Zărneşti, strada Postavarului nr. 5, jud. BRASOV, în data de JOI, 18.12.2014
la ora 12:00.

Preselecţia va avea loc în data de VINERI, 12.12.2014 la ora 12.00
la sediul Regiei de la adresa de mai sus.
Documentaţia pentru preselecţie se va depune de către cei interesaţi,
cu cel puţin 5 zile calendaristice, înainte de data ţinerii licitaţiei.
Ofertarea în cadrul licitaţiei se va face prin strigare.
Relaţii se pot obţine la telefon/fax 0268/223.007

DESCARCA LISTE PARTIZI   ZARNESTI, POIANA MARULUI