ANUNT,

privind organizarea licitaţiei principale pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior productia anului 2023 din 19.05.2023 – ORA 10°°

1. Organizatorul licitaţiei (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, email):
RPLP PIATRA CRAIULUI RA ZARNESTI, Zarnesti, Str. Postavarului Nr. 5, Jud. Brasov, Tel/Fax 0268223007, rplppiatracraiuluira@yahoo.com;
2. Data desfăşurării şi ora începerii licitaţiei: VINERI, 19.05.2023, ora 1 OOO
3. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul RPLP Piatra Craiului RA Zarnesti, Str. Postavarului Nr. 5,
4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare,
5. Temeiul legal al organizării şi desfăşurării licitaţiei: HG 715/2017- REGULAMENT din 5 octombrie 2017 de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică cu modificarile si completarile ulterioare,

7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie MARTI, 16.05.2023 ora I 5°0; MARTI, 16.05.2023 ora 15°0
8. Lista paitizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului pe site-ul www.produsclcpadurii.ro si pe site-ul www.rplp­piatracraiului.ro;
9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitaţie este de 1961 m3, din care:

a) pe natură de produse:
1861 mc-Produse principale-PARTIZI REZILIATE
b) pe specii şi grupe de specii:
Rasinoase: 1742 mc
Fag: 119 mc

11: Alte informaţii privind masa lemnoasă care se oferă spre vânzare:
12. Volumul de masă lemnoasă rămas neadjudecat nu se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi de alte reglementări în vigoare.
Masa lemnoasa aferenta UA T Zarnesti provine din fond forestier certificat FSC®.
13. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 09.05.2023.
14l Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:
In cazul in care adjudecatarii masei lemnoase nu se prezinta in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data licitatiei in vederea semnarii contractelor de vanzare cumparare masa lemnoasa pe picior, atrage anularea adjudecarii pentru masa lemnoasa respectiva si pierderea garantiei de contractare aferenta.
1.5 Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: e-mail: rplppiatracraiului@yahoo.com, tel/fax-0268223007

ANUNT

PV PRESELECTIE

#

Comments are closed