ANUNT
privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de lemn fasonat din data de 20.07.2023

1. Organizatorul licitaţiei: RPLP PIATRA CRAIULUI RA ZARNESTI, Zarnesti, Str. Postavarului Nr. 5, Jud. Brasov, Tel/Fax 0268223007, rplppiatracraiuluira@yahoo.com.
2. Data desfăşurării şi ora începerii licitaţiei: 20.07. 2023, ORA 12:00
3. Locul desfăşurării licitaţiei: Zarnesti, Str.Postavarului, nr.5, Jud. Brasov,
4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare , urganizata la sediu RPLP Piatra Craiului RA, situat in Zarnesti, str. Postavarului nr.5 Jud Brasov.
5. Temeiul legal al organitării şi desfăşurării licitaţiei: Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Data desfăşurării şi ora începerii preselecţiei: 17 IULIE 2023, ORA 15:00
7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 17 IULIE 2023, ORA 14:45
8. Lista loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare lot de lemn fasonat, sunt afişate la sediul organizatorului, pe site -ul www.rplp-piatracraiului.ro si pe site-ul www.produselepadurii.ro.
9. Volumul total de masă lemnoasă, oferit la licitaţie este de 120 m3, din care:
a) pe natura de produse: –
b) pe specii si grupe de specii: –
10. Volum total de lemn fasonat oferit la licitaţie este de 120 mc, din care pe so1timente:

– lemn pentru cherestea:40 ( m3);
– lemn pentru mina : 80 (m3);
– lemn de foc ras; O (m3);

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

– răşinoase: 120 ( m3);
– fag: 0 (m3);
– gorun (s) 0 (m3);
– diverse moi; 0 (m3);
– cires pasaresc ; 0 (m3);
– div.tari 0 (m3);

11. Alte informaţii privind lemnul fasonat care se oferă spre vânzare: din totalul de masă lemnoasă fasonată, oferită spre vânzare, mc provin din fond forestier proprietate publică, certificate FSC ®.

Volumul de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceaşi zi, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare si de alte reglementări în vigoare. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul organizatorului licitaţiei, începând cu data de: 10.07.2023.
Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:
Documentele necesare în vederea preselectiei pot fi depuse la secretariatul institutiei cu adresa de mai sus si prin posta pe hartie sau prin posta electronica.în format pdf,semnate cu semnatura electronica . Operatorul economic participant la licitatie trebuie sa faca adovada achitarii,anterior începerii sedintei de licitatie a unei garantii de contractare pentru volumul de lemn fasonat pe care intentioneaza sa-I achizitioneze,in cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitatie fara TVA,cat si a tarifului de participare la licitatie in valoare de 50 lei.
Neincheierea contractului de vanzare a lemnului fasonat adjudecat,in termen de maxim 1 O zile lucratoare de la data licitatiei,din culpa exclusiva a operatorului economic adjudecatar,atrage anularea adjudecarii si pierderea garantiei,precum si a dreptului de participare a acestuia la licitatie /negociere,in conditiile regulamentului de vanzare aprobat HG 715/2017, pe o perioada de 6 luni de la data limita prevazuta ptr.incheierea contractului.
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Ing. Spînu Ion, tel/fax sediu 0268223007.

ANUNT/LISTA LOTURI

#

Comments are closed