Despre noi

 Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului Zărneşti este o structură silvică înfiinţată la data de 19.10.2006, având ca obiect principal de activitate administrarea pădurilor proprietate publică a Oraşului Zărneşti.
Constituirea Regiei a avut drept principal scop asigurarea unei administrări mai eficiente, mai transparente şi într-o mai strânsă corelare cu nevoile concrete ale comunităţilor locale, a pădurilor.
Suprafaţa fondului forestier administrat la sfârșitul anului 2012 este de 13.014 ha – compusă din fond forestier propietatea Primăriei Oraşului Zărnesti – 9449 ha  a Primăriei comunei Vulcan – 1649 ha, a Primăriei Comunei Poiana Mărului – 1787 ha a pădurilor proprietate a două parohii orotodoxe din Zărneşti – 115 ha, precum și păduri proprietate privată a persoanelor fizice 14 ha.
Fondul forestier administrat de R.P.L.P. Piatra Craiului R.A. este situat în vecinătatea Masivului Piatra Craiului, masiv pe suprafaţă căruia se situează şi Parcul Naţional Piatra Craiului.
Principalele specii care constituie acest fond sunt:
Molidul – Picea abies deţine 41 %, Fagul – fagus sylvatica  este prezent în   procent de 33%, Bradul – abies alba 13%, Mesteacănul 2%, Pinul silvestru 2%, Gorunul 2%, Carpenul 1%.

A.    Indicatori cantitativi

Zărneşti+Vulcan
Volum lemnos pe picior – total                3.750.000  mc
Volum lemnos pe picior – mediu                        288 mc/ha
Creştere curentă anuală – totală                   97.500 mc
Creştere curentă anuală – medie                       7,5  mc/ha
Posibilitate anuală totală                               59.100 mc
Din care:
Principale –      42.000 mc
Secundare –    12.500 mc
Igienă –            4.600 mc

B.    Indicatori de structură ai fondului forestier

Compoziţie 41% Molid 33% Fag 13% Brad Gorun 2%
Vârsta medie  63 75 67 78
Volum mediu la ha 354 269 376 296

C.    Indicatori calitativi

1.    Structura fondului forestier pe clase de calitate este una foarte bună, marea majoritate a arboretelor fiind incluse în clasele superioare de calitate (I şi II, rar III).
2.    Structura fondului forestier în raport cu modul de regenerare
Majoritatea arboretelor sunt regenerate natural în proporţie de 79%. Numai 21% din arborete sunt regenerate artificial prin plantare.
3.    Ponderea speciilor cu valoare ridicată este de 98 % fiind               alcătuită din Molid, fag, brad, pin silvestru şi gorun. Carpenul şi mesteacănul sunt reprezentate doar în procent de 2 %.
4.    Lungimea totală a drumurilor forestiere în administrare este de 66 Km şi asigură o accesibilitate de a fondului forestier în proporţie de 80 %.
5.    Suprafaţa împădurită în anul 2012 a fost de 30 ha împăduriri cu o valoare totală de 230.000 lei
6.    S-a înfiinţat un număr de 7 pepiniere cu o suprafaţă de cultură de 33 ari. De asemenea Regia are în folosinţă un solar modern cu suprafaţa de 200 mp achiziţionat în anul 2008.

D.    Date referitoare la activitatea R.P.L.P. Piatra Craiului R.A.

1.    Exerciţiul financiar pentru anul 2011

Nr Specificaţie Realizat Ron RealizatEuro
1 Venituri totale din care: 7.019.879 1.632.530
2      – Lemn pe picior agenti 4.680.000 1.088.372
3      – Lemn fasonat 1.110.000 255.814
4      – Alte venituri din expl. 1.229.879 286.018
5 Investiţii 571.450 132.895
6 Productivitate lei//pers) 115.080 26.763