Anunt

privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior productia anului 2023 

din 12.09.2023 – ORA 10°°

 

 

1. Organizatorul licitaţiei (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, email):
RPLP PIATRA CRAIULUI RA ZARNESTI, Zarnesti , Str. Postavarului Nr. 5, Jud. Brasov, Tel/Fax 0268223007, rplppiatracraiuluira(@vahoo.com;
2. Data desfăşurării şi ora începerii licitaţiei: marti, 12.09.2023, Ora 10:00
3. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul RPLP Piatra Craiului RA Zarnesti, Str. Postavarului Nr. 5,
4p Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare,
5m Temeiul legal al organizării şi desraşurării licitaţiei: HG 715/2017- REGULAMENT din 5 octombrie 2017 de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică cu modificarile si completarile ulterioare,

7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie joi, 07.09.2023 ora 15:00;
8. Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului pe site-ul www.produselcpadurii.ro si pe site-ul www.rplp­piatracraiului.ro;
9. Volumul total de masă lemnoasă (rotunjit la întreg) oferit Ia licitaţie este de 6334 m3, din care:

a) pe natură de produse:
6334 mc-Produse accidentale
b) pe specii şi grupe de specii: Rasinoase: 558 1 mc
Fag: 613 mc
Qv: 41 mc
DT: 74mc
DM: 26mc

11. Alte informaţii privind masa lemnoasă care se oferă spre vânzare:
12. Volumul de masă lemnoasă rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi de alte reglementări în vigoare.
Masa lemnoasa aferenta UAT Zarnesti provine din fond forestier certificat FSC®.
13l Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 01.09.2023.
142 Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:
fn cazul in care adjudecatarii masei lemnoase nu se prezinta in termen de maxim 1 O zile lucratoare de la data licitatiei in vederea semnarii contractelor de vanzare cumparare masa lemnoasa pe picior, atrage anularea adjudecarii pentru masa lemnoasa respectiva si pierderea garantiei de contractare aferenta.
15m Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: e-mail: rplppiatracraiuluira(a)vahoo.com, tel/fax-0268223007.

 

ANUNT+LISTA LOTURI

PROCES VERBAL PRESELECTIE

REZULTATE LICITATIE

#

Comments are closed