ANUNT

Privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de lemn fasonat

din data de 20.12.2023

I.Organizatorul licitaţiei: RPLP PIATRA CRAIULUI RA ZARNESTI, Zarnesti, Str. Postavarului Nr. 5, Jud. Brasov, Tel/Fax 0268223007, rplppiatracraiuluira@yahoo.com.

2. Data desfăşurării şi ora începerii licitaţiei: 20.12.2023, ORA 10:00
3. Locul desfăşurării licitaţiei: Zarnesti, Str.Postavarului, nr.5, Jud. Brasov,
4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare , organizata la sediu RPLP Piatra Craiului RA, situat in Zarnesti, str. Postavarului nr.5 Jud Brasov.
5. Temeiul legal al organitării şi desfăşurării licitaţiei: Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Data desfăşurării şi ora începerii preselecţiei: 18 decembrie 2023, ORA 15:00
7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 18 decembrie 2023, ORA 14:45
8. Lista loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare lot de lemn fasonat, sunt afişate la sediul organizatorului, pe site -ul www.rplp­piatracraiului.ro si pe site-ul www.produselepadurii.ro.

9.Volumul total de masă lemnoasă, oferit Ia licitaţie este de 531,20 m3, din care:

a) pe natura de produse: –
b) pe specii si grupe de specii: –

10. Volum total de lemn fasonat oferit Ia licitaţie este de 531,20 mc, din care pe sortimente:

-lemn pentru cherestea: 298,20 ( m3);

-lemn pentru mina :73,00 (m3);

-lemn de foc ras; 160(m3);

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

– răşinoase:531,20(m3);
– fag:0 (m3);
– gorun (s):0 (m3);
– diverse moi: 5(m3);
– cires pasaresc :0 (m3);
– div.tari: 0 (m3);

11. Alte informaţii privind lemnul fasonat care se oferă spre vânzare: din totalul de masă lemnoasă fasonată, oferită spre vânzare, 598mc provin din fond forestier proprietate publică, certificate FSC ®.

12. Volumul de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceaşi zi, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare si de alte reglementări în vigoare.
13. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul organizatorului licitaţiei, începând cu data de: 11.12.2023.
14. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:
Documentele necesare in vederea preselectiei pot fi depuse la secretariatul institutiei cu adresa de mai sus si prin posta pe hartie sau prin posta electronica.in format pdt:semnate cu semnatura electronica . Operatorul economic participant la licitatie trebuie sa faca adovada achitarii,anterior inceperii sedintei de licitatie a unei garantii de contractare pentru volumul de lemn fasonat pe care intentioneaza sa-I achizitioneze,in cuantum de 5% din valoarea de pornire la ltcitatie fara TVA,cat si a tarifului de participare la licitatie in valoare de 50 lei.

Neincheierea contractului de vanzare a lemnului fasonat adjudecat,in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data licitatiei,din culpa exclusiva a operatorului economic adjudecatar,atrage anularea adjudecarii si pierderea garantiei,precum si a dreptului de participare a acestuia la licitatie /negociere,in conditiile regulamentului de vanzare aprobat HG 715/2017,pe o perioada de 6 luni de la data limita prevazuta ptr.incheierea contractului.

15.Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: lng. Spanu Ion, Tel: 0744966191, tel/fax sediu 0268223007.

#

Comments are closed